OKIRATSZERKESZTÉS, JOGI KÉPVISELET

Okiratszerkesztés, jogi képviselet az Empire ’92 Kft szemszögéből Ön felé. Az Empire’92 Kft. által képviselt üzleti, etikai érték kizárja, hogy ügyfeleinket bármilyen szolgáltatás, vagy szolgáltatások együttes igénybevételére kényszerítse. Az ingatlan, mint speciális dolog azonban a jogi környezet által szabályozott rendszerben cserélhet csak biztonságosan gazdát. Ennek szerves része, hogy egy ingatlan tulajdonjogában bekövetkezett változás dologi hatályához, annak az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges. A bejegyzés alapvető feltétele pedig a bejegyzésre alkalmas okirat, melynek formai és tartalmi elemeit a Ptk (2013. évi V. törvény), másrészt az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, és annak végrehajtási rendelete a 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet határozza meg. A bejegyzésre alkalmas okiratnak, mint pl. az ingatlan adásvételi szerződés, több feltétel mellett legfontosabb eleme, hogy annak közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell létrejönnie. Ennél fogva azt vagy közjegyző készíti, illetve foglalja okiratba –közokirat-, vagy ügyvéd által szerkesztett, és az ügyvédi törvénynek megfelelően -2017. LXXVIII. törvény- ellenjegyzett, az okiratszerkesztő ügyvéd száraz bélyegzőjével ellátott okiratnak kell lennie (teljes bizonyító erejű magánokirat).

OkiratszerkesztésTovábbi fontos garanciális elem, hogy az okiratszerkesztés során az ügyvéd ellenőrzi a szerződő felek személyes adatait, meggyőződve a jogügyletek biztonságát szolgáló valamennyi feltételről. Ügyfeleink számára az Empire’92 Kft. biztosítja annak lehetőségét, hogy megfelelő, szakmailag komoly tapasztalattal rendelkező ügyvédet ajánl, amennyiben azt ügyfeleink igénylik. A képviselet, az ügyvéd által megjelölt díjazás mellett, kiterjed a szükséges okiratok jogszabályszerű elkészítésére, és, amennyiben az okirat bejegyzést igényel, abban az esetben az ingatlan nyilvántartási hatóság előtti eljárásra. Ügyvédünk az okiratszerkesztés során részletes tájékoztatást ad a szerkesztett okirat jogi természetéről, a tartalmát befolyásoló jogszabályi környezetről, illetékekről, kivéve az adótanácsadást.

Ügyvédünk elérhető a 30/278-7361 számon, illetve a titkarsag@farkasugyvediiroda.hu email címen. Természetesen ügyfeleink, egy sikeres ügylet okiratba foglalásához szabadon választhatnak ügyvédet, ajánlásunk csak segítő jellegű.

„Empire’92- a személyes kapcsolat”