INGATLANKÖZVETÍTÉS

Az ingatlanközvetítés, mint szolgáltatás egy bonyolult, több szakterületet átfogó, vagy éppen azokat érintő, összetett tevékenység. Az elmúlt években jelentősen megváltozott jogi környezetnek köszönhetően –új Polgári Törvénykönyv, és más, a tevékenységet befolyásoló jogforrások- letisztultak azok a kontúrok, melyek meghatározzák egy ingatlanközvetítő szervezet működését. Nem csak a jogi környezet változott, hanem az ingatlanközvetítő szolgáltatás tartalma is, köszönhetően social network világának, az otthonról végezhető e-kereskedelemnek, mely alól az ingatlanközvetítés sem kivétel.

Ugyanakkor az ingatlan mégis csak egy speciális termék, melynek kereskedelme is speciális felkészültséget, jogi, gazdasági, műszaki, pénzügyi ismereteket igényel. Ennél fogva nem nélkülözheti az ingatlanközvetítő szolgáltatást nyújtó szakember, és a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél személyes kapcsolatát. Ennek a személyes kapcsolatnak az alapja az abszolút szakmai ismereteken nyugvó, korrekt, „rejtett feltételek” nélküli szerződéses rendszer, valamint a tanácsadóink által elérhető legmagasabb szakmai végzettség.

Ingatlanközvetítés az Empire ’92 segítségével

Az Empire”92 Kft ingatlanközvetítői szolgáltatásait, legyen az adásvétel, bérlet, kereslet, kínálat, vagy bármilyen más hasznosítási igény, egyszerű, átlátható, az ügyfelekkel egyedileg megtárgyalt szerződés alapján végzi. Szerződéseink összhangban vannak a hatályos szabályok által előírt tisztességes szerződési feltételekkel. Nem tartalmaznak kizárólagosságokat, nem tartalmaznak rejtett költségeket, nem tartalmaznak az elvégzett munka hiányában is követelhető díjakat, költségeket. Minden ügyfelünk szabadon rendelkezhet ingatlanával akkor is, ha szerződésünket választva, bizalmat szavaz tanácsadóinknak. Az ingatlanközvetítői szolgáltatásra irányuló megbízási szerződésünk ügyfeleink részéről bármikor felmondhatóak, nem tartalmazzák ezen alapvető szerződéses jog korlátozását.

Megbízási szerződésünket szintén egyszerű, világos, minden ügyféllel egyedileg is megtárgyalt Általános Szerződési Feltételek egészítik ki, melyek kellő biztonságot nyújtanak ügyfeleink és cégünk számára egyaránt. Az ingatlanközvetítői szolgáltatásra irányuló jogviszony sajátos jellegéből adódóan, sikeres
tevékenységhez kötött jutalék formájában részesülünk díjazásban. Az ennek érdekében kifejtett munkánk költségeit mi viseljük, és a siker elmaradásának kockázata is nálunk jelentkezik. Ingatlanközvetítői szolgáltatásunk nem ér véget az ügyfél által kívánt ingatlanügylet létrejöttével.
Igény szerint ügyvédi közreműködést ajánlunk a szükséges szerződéses okiratok elkészítéséhez, de
természetesen ez nem feltétel. Ügyfeleink bárhol, bárkivel elkészíttethetik szükséges szerződéses okirataikat. Az ingatlanközvetítői szolgáltatás során birtokunkba kerülő személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályok –jelenleg a 2011. évi CXII. törvény, és a 2017. évi LIII. törvény- alapján, hatóság által elfogadott saját belső szabályzatban foglaltan kezeljük. Az egyszerű, világos, egyértelmű szerződéseink mögött szakmai végzettséggel rendelkező munkatársak állnak. Közép- és felsőfokú ingatlan értékbecslői végzettséggel rendelkező, regisztrált ingatlanközvetítő tanácsadók állnak ügyfeleink rendelkezésére. Miután rendszerünket magunk alakítjuk, így valamennyi, arra érdemes ingatlanközvetítő irodával, rendszerrel kapcsolatot tarthatunk, így ügyfeleink igényének teljesítését, valójában egy szerződés alapján, széles körű együttműködés segítheti.

Ingatlanközvetítői szolgáltatás iránti igényét ügyfeleink bejelenthetik honlapunkon is, a www.ingatlanempire92.hu/kapcsolat kattintva, mely esetben munkatársunk 24 órán belül felveszi ügyfeleinkkel a kapcsolatot.

„Empire’92- a személyes kapcsolat”